23 lipca br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku.

Głównym celem wizyty, w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi było omówienie zakresu prac dotyczących termomodernizacji strażnicy jednostki OSP oraz poznanie warunków lokalowych. Komendant Powiatowy PSP zapoznał się również z potencjałem ratowniczym stanowiącym wyposażenie jednostki OSP Frombork.

Komendant Miejsko – Gminny OSP dh Damian Krasiński przedstawił dla Komendanta Powiatowego PSP projekt dotyczący „Termomodernizacji istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Podczas spotkania rozmawiano również o potrzebach sprzętowych, perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku oraz realizację zakupów z dofinansowania otrzymanego od Komendanta Głównego PSP w ramach dotacji KSRG i wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków-ochotników z województwa warmińsko – mazurskiego.