Tradycyjnie strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w godzinę „W” oddali hołd Powstańcom Warszawskim.

1 sierpnia o godz. 17:00 strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie stanęli do wspólnego apelu, wyjeżdżając samochodami pożarniczymi i włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. W ten sposób uczczona została 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM”