Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl szkoleń na zamarzniętym zbiorniku wodnym w Braniewie.

Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl szkoleń na zamarzniętym zbiorniku wodnym w Braniewie.

Doskonalenie zawodowe w zakresie technik ratowania osób pod którymi załamał się lód przeprowadzone zostało przez wszystkie zmiany służbowe JRG PSP w Braniewie. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych. W trakcie ćwiczeń strażacy zapoznali się ze sprzętem i sposobem jego praktycznego wykorzystania w różnych wariantach ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zbiornika wodnego.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie